Registrácia

Osobné údaje

Chcem zadať údaje ako firma

Chcem zadať údaje ako súkromná osoba


Potrebujem zadať inú adresu doručenia

Doručovacie informácieAdresa doručenia je rovnaká ako fakturačná

Kontaktné informácie
Prihlasovacie údaje

 
Doporučené pravidla pri vytváraní hesla
  • Používajte kombináciu malých a veľkých písmen,
  • Používajte hesla dlhšie ako 6 znakov,
  • Používajte také hesla, ktoré si jednoducho zapamätáte, v žiadnom prípade si hesla nepíšte na papierky a podobne,
  • Heslo pravidelne meňte,
  • V heslách sa pokiaľ môžte vyvarujte písmen s diakritickými znakmi a použitiu písmen „z“ a „y“,
  • Nepoužívajte mena ani čísla ktoré s vami majú niečo spoločné (dátum narodenia, meno, prezívku, uživateľské meno odzadu),
  • Nepoužívajte svoje meno ani meno rodinného prislušníka alebo domáce zviera,
  • Vyhýbajte sa použitiu jednoho celého slova v akomkoľvek jazyku,
  • Nepoužívajte iné informácie, ktoré sa o vás daju ľahko zistit (telefonné číslo, adresa, ŠPZ / RZ a podobné),
  • Nikdy nikomu neprezradťte svoje heslo!